1. Anasayfa
 2. Köpekler

Pitbull Köpekler Hakkında Gerçekler

Pitbull Köpekler Hakkında Gerçekler
0

Pitbull devletimizde en fazla tartışılan köpeklerden biri, oysa bu kadar oldukça tartışılmasına rağmen bu köpekler hakkında neredeyse kimse gerçek ve doğru bilgilere haiz değil. Hemen hemen yazımızın başındayken şunu söylememiz gerekiyor, Pitbull adlı bir köpek ırkı yok, bu sözcük kısaca Pitbull birkaç köpek ırkını kapsıyor. Bu temel bilgiye dahi haiz değilken devamlı bu köpekleri hedef haline getirmenin makul olmadığını söylememiz sanıyoruz yanlış olmaz. Pitbull grubundaki köpekler ile alakalı gerçek detayları yansız şekilde yazıp her insanın Pitbull köpekleri tanımasını sağlamayı amaçlıyoruz. Tarafsızlık demişken, köpeklerin özellikleri mevzusunda kendi duygularımızı, düşüncelerimizi değil gerçekleri yazacağımızdan bahsediyoruz, yoksa Pitbullar da dahil olmak suretiyle tüm canlıların yaşam hakkı mevzusunda normal olarak tarafız, tüm canlılar şeklinde Pitbull köpeklerin de yaşam hakkını savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz.

Pitbull nedir?

Pitbull safkan ve melez birkaç cins köpeği tanımlamak için kullanılan bir sözcüktür. Pitbull olarak tanımlanan köpek cinsleri şunlardır:

 1. Staffordshire Bull Terrier
 2. Amerikan Pitbull Terrier
 3. Amerikan Bulldog
 4. Amerikan  Staffordshire Terrier

Görüldüğü şeklinde isminde “pitbull” geçen tek ırk Amerikan pitbull terrier, bunun dışındaki ırkların isminde bu ibare yok.

Pitbull köpekler laboratuvarda mı üretildi?

Birçok insan ve web sitesi tarafınca çoğunlukla dile getirilen bir iddia var; Pitbull köpeklerin laboratuvarda üretildiği. Ilk olarak bu iddianın doğru olmadığını söylememiz gerekiyor, Pitbull eşeysel köpekler de öteki birçok ırk şeklinde melezleme yöntemi ile elde edilmiş. Eğer köpekleri herhangi bir yerde melezleyerek yetiştirmek laboratuvarda üretmekse bugün mevcud neredeyse tüm köpek ırklarının laboratuvar ırkları olarak tanımlanması gerekir zira çağıl köpek cinslerinin bir çok insanoğlu tarafınca melezleme yöntemiyle elde edilmiş. Bir örnek vermemiz gerekirse; sevecenliği ile tanınan ve devletimizde de en fazla beraber yaşanılan köpek cinslerinden önde gelen Golden Retriever sarı tüylü Retriever, su spanyeli, Newfoundland köpeği ve bazı öteki spanyeller çaprazlanarak ortaya çıkartılmış. Pitbullların da ortaya çıkışı aynı bu şekilde, o halde niçin kimse Golden köpekler için “laboratuvar üretimi” tanımını kullanmazken inatla Pitbull köpekler için bu gerçeklikle uzaktan yakından alakası olmayan tanımı kullanıyor? Bunu iyi niyetli bulmamız doğal olarak ki mümkün değil şu sebeple bu tanımı kullananların amacı bu ırkın insan üretimi olduğu dolayısıyla “gereksiz” olduğu algısı yaratarak Pitbull köpekleri daha da fazla hedef haline getirmek. Bu insanların iddiaları ciddiye alınırsa şu an dünya üstündeki neredeyse tüm köpek ırkları insan üretimi, o halde tüm köpekler gereksiz ve yok edilmeli. Kısacası Pitbull laboratuvar köpeği mi sorusunun yanıtı hayır ve bu iddiayı ortaya atanlarsa ya gerçeği bilmiyorlar ya da bildikleri halde istemli olarak gerçeği saptırarak bu köpeklerin yok edilmesi için uğraşıyorlar.

Pitbull İngiltere’de geliştirildi

Pitbull olarak tanımlanan tüm köpekler terrier ve bulldog melezlenerek İngiltere’de geliştirildi. Bu köpekler yiğitlik ve çevikliklerini terrierlerden, güçleriniyse bulldogdan aldılar. Pitbull köpekler ilk ortaya çıktıklarında çeşitli kan sporlarında kullanılıyorlardı, sadece İngiltere 1835 senesinde bu sporların tümünü yasakladı.  Kan sporları yasaklanınca bu köpekler yasa dışı köpek dövüşlerinde kullanılmaya başlandılar, Pitbull türleri ne yazık ki bugün ülkemiz de dahil olmak suretiyle dünyanın birçok yerinde halen yasa dışı köpek dövüşlerinde kullanılıyor.

ABD’da “dadı köpek” olarak tanındılar

ABD iç savaşından ilkin Britanya adalarından ABD’ya göç eden göçmenler yanlarında pitbull köpeklerini de götürdüler. İngiltere’de dövüş için kullanılmış olsalar da bu köpekler ABD’ya yerleşen göçmenler için oldukça değişik mevzularda mühim birer destek görevi üstlendiler. Pitbull köpekler göçmenlerin sürülerini güden birer sürü köpeği, domuz avında yardım eden birer av köpeği, evlerini, eşyalarını sakınan birer bekçi köpeği oldular. Bunların yanı sıra bu köpekler ailelerine ve ufaklıklara oldukça düşkündüler ve çocuklarla mükemmel ilişkiler kuruyorlardı, işte Pitbull köpekler bu sebeple “dadı köpek” olarak anılmaya başlandılar. Bu aşamadan sonrasında Pitbull yalnızca bir işçi köpek olarak değil eşlikçi köpek olarak da görülmeye başlandı ve ailelerin sevilen bir üyesi haline geldi.

Pitbull ABD’nın ulusal sembolü haline geldi

1.ve 2. Dünya Savaşı’nda Pitbull köpekler cenk köpeği olarak kullanıldı ve ABD’nın ulusal sembolü haline geldiler. Hatta bir Pitbull olan Çavuş Stubby adlı köpek hakikaten de orduda çavuşluk rütbesine yükseltildi. Bu güzel köpekler bu zamanda politikacılar, bilim adamları ve sanatçılar içinde da oldukça popülerdi. Thomas Edison, Thedore Roosevelt, Mark Twain, Humprey Bogart, Fred Astaire pitbull köpeği olan meşhur adlardan yalnız bir kaçıydı.

Sonrasında…

1976 senesinde Yüksek Mahkeme 1976 Hayvan Refahı Yasası’nı kabul etti ve bu yasayla beraber ABD’nın 50 eyaletinde köpek dövüşleri yasaklandı. Sadece 1980’li yıllarda ABD’da yasa dışı köpek dövüşü tekrardan ortaya çıktı ve bu durumun talihsiz kurbanları da Pitbull köpekler oldular. Yasa dışı köpek dövüştürenler dövüş için Pitbull köpekleri yetiştirmeye başladılar. Bu suçlular Pitbull köpekleri aslen olmadıkları bir kalıba sokmaya çalıştılar, dost canlısı, yabancılara karşı sevecen yaradılışlı olan Pitbull köpekleri yırtıcı ve kavgacı birer köpeğe dönüştürmek için uğraştılar. Tüm bunların neticesinde Pitbull köpekler kent haydutları ve suçla beraber anılır oldular. Ve devreye basının da girmesi ile bu dost canlısı, sevecen, “dadı” olarak anılan köpekler için işler çığırından iyice çıktı.

TimeSport Illustrated şeklinde dergiler korkulu Pitbull fotoğrafları olan kapaklarla sayılar çıkarttılar ve bu köpeklerle ilgili korkulu hikayeler yayınladılar. Şu demek oluyor ki medya kuruluşları Pitbull köpekleri birer canavar olarak lanse etmeye başladılar ki bu halk üstünde oldukça etkili oldu ve Pitbull köpekler herkesçe canavar olarak görülmeye başlandı. Sport Illustrated dergisi bu köpeklerin imajını yerle bir eden korkulu sayısından uzun seneler sonrasında 2008 senesinde bu kez şaşırtıcı şekilde Pitbull köpeklerin sempatik yönünü gösteren bir sayı çıkarttı.

Bu Pitbulllar için en azından ABD’da oldukça mühim bir durumdu, fena imajları birazcık da olsa yakalarını bıraktı. Bugün Jennifer Aniston, Jessica Biel, Jon Stewart ve daha birçok meşhur isim Pitbull köpeklerle beraber yaşıyor, bu köpekleri oldukça seviyor ve haklarındaki yanlış imajın değişmesi için çabalıyorlar.

Jessica Alba ve Amerikan pitbull terrier köpeği Bowie

Pitbull köpekler ABD’nın toplam köpek nüfusunun %7’sini oluşturuyorlar

2017 istatistiklerine nazaran ABD’da 90 milyondan fazla evcil köpek var ve bunların ortalama %7’sinin de Pitbull olduğu düşünülüyor. Bu da yalnız ABD’da milyonlarca Pitbull köpek olduğu anlamına geliyor, eğer bu köpekler iddia edilmiş olduğu şeklinde canavar olsalardı sanıyoruz ABD’da her yıl milyonlarca insanoğlunun Pitbull saldırılarında ölmesi gerekirdi.  2005-2017 yılları arasını kapsayan 13 senelik dönemde köpekler toplam 433 Amerikalı’nın ölümüne sebep oldu. Bu ölümlerde rol oynayan köpek ırkları içinde Pitbull’ların yanı sıra RottweilerAlman kurdumelez köpeklerAmerikan bulldogHusky ve Mastifler şeklinde köpekler de var.  Labrador köpekler  9, Golden köpekler 4, chow chow köpekler ise 3 kişinin ölümüne niçin olmuş. Peki, bu veriler bizlere ne konu alıyor? Her köpeğin fena insanların eline düşüp işkence görerek saldırganlaştırıldığında insanlara saldırabileceğini hatta öldürebileceğini gösteriyor doğal olarak ki. Bu durumu Pitbull köpeklere yüklemekse tek kelimeyle büyük bir haksızlık.

Vatanımızda 2004 senesinde çıkan yasa ile Pitbull ve bazı köpek ırkları yasaklandı

Ülkemize dönecek olursak 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Pitbull terrier, Dogo Argentino, Japanese Tosa şeklinde bazı köpek ırklarının beslenmesi yasaklandı. Kanunun 14. Maddesi I bendinde “Pitbull TerrierJapanese Tosa şeklinde çekince arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve armağan etmek yasaktır.” hükmü içeriyor. Bu hükme uymayanlaraysa çeşitli para cezaları verilmesi ön görülüyor.

Sadece Türkiye’de halen Pitbull köpekler üretiliyor, satılıyor ve birçok Pitbull fena niyetli insanların eline düşerek bebeklikten itibaren eziyet edilerek saldırgan olmaya zorlanıyor. Devlet bu köpekleri eziyetçilerinin elinden kurtarıp rehabilite etmek yerine ya barınaklarda ölene dek hapis ediyor ya da ötenazi adı altında açıkca öldürüyor. Yasa muntazam uygulanmadığı için olan gene Pitbull köpeklere oluyor ve ne yazık ki hayvan severler ne kadar çabalasa da bu güzel ve şefkatli köpeklerin başına gelenleri engellemekte yetersiz kalıyor.

Şunu da eklemeden geçmemeliyiz, Pitbull ve öteki yasaklı köpek ırklarının “yasaklı” olmasını da makul bulmuyor ve onaylamıyoruz şu sebeple bu köpeklerin yasaklı olmasının sebebi köpekler değil insanoğlu, hal böyleyken bu yasaklar sebebiyle her yıl sayısız köpek ailelerinden kopartılıyor, barınaklara hapsediliyor ya da yukarıda da belirttiğimiz şeklinde öldürülüyor. Tüm bunlara sebep olan bir yasayı vicdanen kabul etmemiz doğal olarak ki mümkün değil.

Kaynaklar:

https://www.allthingsdogs.com/pitbull-breeds-and-types-of-pitbulls/
http://love-a-bull.org/resources/statistics-pit-bull-bites-community-safety/
http://love-a-bull.org/resources/the-history-of-pit-bulls/
https://www.dogsbite.org
http://www.avkif.org.tr/5199-sayili-yasa-ve-yasaklanan-kopek-cinsleri/
https://en.wikipedia.org/wiki/Pit_bull

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_en
  Beğen
 • 0
  alk_
  Alkış
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  a_k_oldum_
  Aşık Oldum!
 • 1
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir